Stap 1 / 6
* Vraag 1.
Wat is uw geslacht?
* Vraag 2.
Wat is uw leeftijd?
jaar
Vraag 3.
Wat is uw gewicht?
kg
Toelichting
Vraag 4.
Wat is uw lengte?
cm
Het niet invullen van een antwoord betekent dat dit item van de vragenlijst geen invloed kan hebben op het advies dat u aan het eind van de vragenlijst ontvangt. Het advies wordt gebaseerd op de door u ingevulde antwoorden. Bij de niet ingevulde vragen wordt uitgegaan van positieve/gunstige antwoorden. U loopt dus mogelijk extra gezondheidsrisico, zonder dat hiermee rekening kan worden gehouden.
Quetelet-index
<18.5 kgondergewicht
18.5 - 25 kggezond gewicht
25 - 30 kgovergewicht
30 - 40 kgzwaarlijvig/obesitas
>40 kgernstige zwaarlijvigheid/obesitas
Met behulp van uw gewicht en lengte kan uw Quetelet-index (ook wel Body Mass Index (BMI)) worden bepaald. Deze index wordt veel gebruikt om de mate van overgewicht te bepalen. De quetelet-index wordt als volgt berekend: het lichaamsgewicht (in kilogrammen) delen door de lengte (in meters) in het kwadraat: G/L2.

Uw index: