Welkom bij de digitale sportkeuring

De Digitale Sportkeuring is een vragenlijst die u in 5 minuten kunt invullen. Aan de hand van de vragenlijst krijgt u advies over:
• het raadplegen van een sportarts voor een advies op maat
• voor u geschikte takken van sport - welke sport past bij mij?
• frequentie en intensiteit van sportbeoefening gezien uw specifieke situatie

Vroeger sprak men over een 'sportkeuring'. In die tijd werden sporters verplicht een 'sportkeuring' te ondergaan. Voor de gewone sporter bestaat deze verplichting niet meer en praat men over een eigen keuze in wat tegenwoordig heet een 'sportmedisch onderzoek'.

Wat is een 'sportkeuring'?
Iedereen heeft wel eens van de term 'sportkeuring' gehoord. Dit is een term die stamt uit de tijd dat sportbonden de sporters verplichtten een 'sportkeuring' te ondergaan. Inmiddels bestaat bij de meeste sportbonden deze verplichting niet meer. Binnen de sportmedische instellingen worden echter nog wel steeds sportkeuringen uitgevoerd, maar die worden tegenwoordig 'sportmedische onderzoeken' genoemd en zijn uitgebreider dan de oorspronkelijke sportkeuringen. Bovendien beslist elke sporter nu zelf of hij/zij een sportmedisch onderzoek wil ondergaan. Als u een sportmedisch onderzoek bij een sportarts ondergaat worden mogelijke gezondheidsrisico's in kaart gebracht en krijgt u advies op maat over sportkeuze en conditieverbetering. Vraagt u zich af of een sportmedisch onderzoek nodig of zinvol is voor u, dan kan de digitale sportkeuring u daarbij helpen.

Het niet invullen van een antwoord betekent dat dit item van de vragenlijst geen invloed kan hebben op het advies dat u aan het eind van de vragenlijst ontvangt. Het advies wordt gebaseerd op de door u ingevulde antwoorden. Bij de niet ingevulde vragen wordt uitgegaan van positieve/gunstige antwoorden. U loopt dus mogelijk extra gezondheidsrisico, zonder dat hiermee rekening kan worden gehouden.

Uiteraard kan de digitale sportkeuring het sportmedisch onderzoek dat door een sportarts wordt uigevoerd niet vervangen. Bent u na het invullen van deze test dan ook alsnog geinteresseerd in een sportmedisch onderzoek door een sportarts, dan verwijzen wij u graag naar een van de meer dan vijftig sportmedisch instellingen in het land.

Op Sportzorg.nl kunt u naar een sportmedische instelling zoeken en meer informatie over de verschillende sportmedische onderzoeken vinden.